Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2023 bütçesini sundu: (5)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sosyal devlet ilkesiyle ülkemizin sahip olduğu refahı, toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız.” dedi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin sunumunda, bu bütçenin özelliklerinin, güçlü eser ve hizmet altyapısı, sanayi ve ticaret işleyişi, güvenlik ve diplomasiyi kapsadığını anlattı.

2002 yılından bu yana eğitimi en öncelikli mesele olarak gördüklerini, 7,5 milyar lira olarak devraldıkları Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2023’te 435 milyar liraya yükselttiklerini vurgulayan Oktay, 2002’de 3,1 milyar lira olan yükseköğretim kurumları bütçelerini 43,3 kat artışla 2023’te 134,7 milyar liraya çıkardıklarını bildirdi.

Oktay, “Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2023’te 66,9 artırarak 649,8 milyar liraya yükseltiyoruz.” dedi.

Türkiye’nin son 20 yılında gerçekleştirdiği kalkınma devriminin en iftihar verici sonuçlarından birinin de sağlıkta yaşandığının altını çizen Oktay, “2023 yılında merkezi yönetim bütçesinden sağlığa ayrılan kaynağı yüzde 69,1 oranında artırarak 307 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynak 696,8 milyar liraya ulaşmaktadır.” diye konuştu.

Oktay, 2002’de 91 bin 949 olan hekim sayısını Eylül 2022 itibarıyla 184 bin 452’ye yükselttiklerini, 113 bin 872 olan hemşire ve ebe sayısını da 303 bin 340’a çıkardıklarını ifade etti.

Ödeme gücü olmayan vatandaşların primlerini devlet olarak üstlendiklerini, 2023 yılı bütçesine bu amaçla 52 milyar 574 milyon lira ödenek ayrıldığını belirten Oktay, geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını 8 bin 671’e çıkardıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle konuştu:

“SGK bütçesine ilişkin önemli bir gösterge olan gelirlerin giderleri karşılama oranı 2002 yılında yüzde 71,5 iken bu oranın 2023 yılı sonunda yüzde 96,3 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu kapsamda sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir. Sağlık hizmetlerinin geri ödemesinde risk analizini ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecektir. SGK’nin bilişim sistemleri güçlendirilecek, geri ödeme, emeklilik ve tescil işlemleriyle ilgili bilgi sistemlerinin entegrasyonu iyileştirilecek ve vatandaşların daha az belge ile etkin, hızlı ve tek elden hizmet alması için kurumlar arası veri paylaşımı artırılacaktır. Türkiye, dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biridir ve bunun benzeri yoktur. Hükümete geldiğimiz 2002 yılında 1,6 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini, 2023 yılında 258,4 milyar liraya çıkarıyoruz. Sosyal yardım bütçesinin milli gelirimize oranı 2002’de yüzde 0,4 iken 2023 yılında bu oran yüzde 1,4 düzeyine yükselmiştir.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinde tarıma ayrılan kaynağı 142,9 milyar liraya çıkardıklarını, bu kapsamda; tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40,4 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 48,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildirdi.

Sulama projelerinden, demir yolu projelerine, havalimanlarından, deniz yolu yatırımlarına birçok alanda yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Oktay, “2018 yılında merkezi yönetim bütçesinden yatırımlara ayrılan toplam kaynak 105 milyar 69 milyon lirayken 2023 yılında yüzde 265 oranında artışla 383 milyar 111 milyon liraya ulaşmıştır.” dedi.

Oktay, özel sektör yatırımlarının yarattığı katma değer ve istihdamın bilinciyle, son yıllarda reel sektör desteklerini önemli ölçüde artırdıklarını, reel kesim destekleri için bütçeden ayrılan 145,4 milyar lira ödeneğin de bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Oktay, bu kapsamda; SGK işveren prim ödemeleri için 68,1 milyar lira, Hazine destekli kefaletle sağlanan krediler için faiz destek tutarı olarak 7 milyar lira, tarımsal işletmeler ve çiftçiler için faiz destek tutarı olarak 21,5 milyar lira, Halk Bankası aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri faiz desteği için 10,9 milyar lira, ihracat destekleri kapsamında 10,3 milyar lira, Eximbank sermaye artırımı için 6,8 milyar lira, KOBİ desteklemeleri için 3,3 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında da 6 milyar lira kaynak ayırdıklarının altını çizdi. Oktay, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar otomotiv sektörü alanında elektrikli araç ve sistemleri, hibrit motor, yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör, muhtelif sektörlere yönelik batarya üretimi, savunma sanayi alanında milli muharip uçak, insansız hava aracı, zırhlı araç ve silah sistemleri üretimi, enerji sektörüne yönelik güneş paneli üretimi, stratejik petrokimya ürünlerinin üretimi, sağlık alanında ise ilaçlı stent ve kalp kapakçığı üretimi gibi ileri teknoloji gerektiren ve katma değeri yüksek alanlarda ülkemizin geleceğine yön verecek nitelikte 50 büyük ölçekli yatırımı proje bazlı yatırım teşvik sistemi kapsamında destekliyoruz.”

“Refahı toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız”

Oktay, kentsel dönüşüm faaliyetlerini yürüten TOKİ’nin, 20 yıl içinde 1 milyon 170 bin konut ürettiğini, yaklaşık 5 milyon vatandaşın depreme dayanıklı, sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriyle kaliteli konutlarda oturduklarını belirtti.

Dar ve orta gelirli grupların konuta ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması için ilk etapta 250 bin konut olmak üzere kampanyalarla birlikte 500 bin konutun üretileceğini, kendi evini yapacak vatandaşlara imarlı ve altyapısı hazır olmak üzere toplam 1 milyon konut arsası üretilmesinin planlandığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bine ulaşmıştır. İlk Evim Arsa projesine başvurular ise 331 bine ulaşmıştır. Böylece, düşük tutarlı peşinat ve taksitlerle vatandaşlarımızın konut sahibi olması sağlanarak konuta erişimi kolaylaşacaktır. Sosyal devlet ilkesiyle ülkemizin sahip olduğu refahı toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız. Aile ve toplum hizmetleri alanında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Bu bağlamda Sosyal Hizmet Merkezlerini yaygınlaştırmaya devam ederek sayılarını ülkemiz genelinde 410’a ulaştıracağız. ‘Kadının Güçlenmesi’ programı için ayırdığımız kaynak miktarını da 2 milyar liranın üzerine çıkardık. Her çocuğun aile ortamında bakımını sağlamak hedefi ile 8 ilde toplam 340 kapasiteli 8 Çocuk Evleri Sitesini hizmete başlatacağız. Engellilik ve yaşlılık alanındaki hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek çalışmalarımıza 2023 yılında da devam edeceğiz. Şehit yakını ve gazilerimize ekonomik ve sosyal desteklerimizi de hiçbir maliyet hesabı yapmaksızın sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomideki potansiyeli artıracak yatırımları, katma değerli üretimi, ihracatı, yurt içi tasarrufları ve nitelikli istihdamı desteklediklerini söyledi.

Bu kapsamda asgari ücreti vergi dışı bıraktıklarını, tüm ücretlilerin asgari ücrete isabet eden kısmından da vergi alınmamasını sağladıklarını anımsatan Oktay, “Bu düzenleme ile 2022 yılı içinde 90,6 milyar lira vergi tahsilinden vazgeçerek çalışanların alım güçlerine ilave destek sağladıklarını belirtti.

Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafın kazançlarının gelir vergisinden istisna tutulduğunu da ifade eden Oktay, çiftçi desteği noktasında tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisini kaldırdıklarını dile getirdi.

Esnaf muafiyetinin kapsamını genişlettiklerini, işçilere verilen günlük yemek bedeli ve günlük yol bedelinin istisna tutarlarını artırdıklarını, bununla gelir dağılımında adaletin iyileştirilmesinin sağlandığını aktaran Oktay, “Sadece gelir tarafında değil harcama tarafında da vergi oran indirimleri yaptık. Böylece bir taraftan vatandaşlarımızın alım güçlerini destekledik, diğer taraftan enflasyonla mücadeleye vergi yoluyla önemli bir destek sunmuş olduk.” diye konuştu.

Oktay, 2023 yılı bütçesinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin belirlediği kural ve ilkeler çerçevesinde, milletin ihtiyaçları ve kalkınma hedefleri doğrultusunda, kamu hizmetlerinde süreklilik ve verimliliği esas alarak hazırlandığını, bu bütçenin AK Parti hükümetleri döneminde hazırlanan geçmiş tüm bütçeler gibi Türkiye’nin başarı hikayelerine ve kazanımlarına dayanak oluşturacağını sözlerine ekledi.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir