Mesleksel ve teknik eğitimde meslek rehberliği aktifleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve üniversiteler iş birliğinde mesleksel ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecek, bu alanda meslek rehberliğinin aktifleştirilmesi gayesiyle test bataryaları hazırlanacak ve pilot uygulama gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”ndan yaptığı derlemeye nazaran, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zarurî eğitim kapsamına alınacak, esnek vakitli ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu emelle muhtaçlık duyulan ek derslikler yapılacak.

Bu kapsamda ayrıyeten, erken çocukluk eğitimi için 12 aktiflik kitabı, 36 öykü kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı pilot olarak seçilen 20 vilayetteki 200 okulda okutulacak ve bunların tesir değerlendirmesine bakılacak.

Güncellenen okul öncesi eğitim programına ait 10 bin öğretmene eğitim verilecek. Halk eğitim merkezleri bünyesindeki 30 oyun odasına araç-gereç ve eğitim takviyesi sağlanacak.

İmkanları kısıtlı 3 bin 200 ailenin çocuklarına Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin kullanımı okul öncesi öğretmenlerinin nizamlı izleme ve kıymetlendirme ziyaretleriyle takip edilecek. Erken çocukluk eğitimi aktifliğinin artırılması gayesiyle özel eğitim hizmetlerinde model tasarımı yapılacak.

Öte yandan özel yetenekli öğrencilere farklılaştırılmış eğitim ortamlarının sunulduğu Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde 117 yeni anaokulu açılacak.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın faal kullanımı yaygınlaştırılacak. 2 bin eğitim içeriği EBA’ya eklenecek.

Dijital marifetlerin artırılmasına katkı sağlanması maksadıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformu’nda yayımlanacak. Dijital marifetlerin artırılması hedefiyle 20 yüz yüze eğitim düzenlenecek.

– Türkçe ve yabancı lisan tahsilindeki hedefler

Yabancı lisan eğitimine ait gereçler zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki maharetlerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecek. Türkçenin ana lisan ve yabancı lisan olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara Türkçe öğretimine yönelik siyaset dokümanı hazırlanacak. Lisan Eğitiminde Yeterli Uygulamalar Konferansı gerçekleştirilecek.

İngilizce lisanını öğrenmek ve pekiştirmek için web ve taşınabilir uygulaması hazırlanacak.

– Afet riski taşıyan 1500 eğitim binası güçlendirilecek

Eğitim yapıları teknolojiye ve etrafa uyumlu, inançlı, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Mesleksel ve teknik ortaöğretimde eğitim ortamlarının geliştirilmesi maksadıyla 6 farklı eğitim yapısı için proje hazırlanacak. Afet riski taşıyan 1500 eğitim binası güçlendirilecek. 1003 öğrenci pansiyonunda mevcut kapalı alanlar güzelleştirilecek, atölye, bilgisayar sınıfı üzere faaliyetler için yeni alanlar oluşturulmaya çalışılacak.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkanlar güçlendirilecek. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve gereç zenginliği, öz bakım maharetleri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecek. Beş özel eğitim sınıfı kurulacak. Özel eğitim uygulama okullarına beş standart uygulama meskeni yapılacak. Özel eğitim uygulama okullarına 20 maharet uygulama alanı, özel eğitim meslek okullarına 20 meslek edinme atölyesi kurulacak.

– Mesleksel eğitimdeki hedefler

Mesleki ve teknik eğitimde üretime yönelik yapısal dönüşüm ve istihdam seferberliğine başlanacak.

Vasıflı insan gücü muhtaçlığını karşılamak maksadıyla mesleksel ve teknik eğitim ile işgücü piyasası ortasındaki bağ güçlendirilecek. Bu kapsamda 245 kurum ve kuruluşla yürütülen 264 iş birliği protokolü izlenecek ve bunların mesleksel eğitime katkısı pahalandırılacak.

Mesleki ve teknik eğitimde meslek rehberliği aktifleştirilecek; mesleksel ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Bu maksada yönelik olarak mesleksel ve teknik eğitimde meslek rehberliğinin aktifleştirilmesi gayesiyle test bataryaları hazırlanacak ve pilot uygulaması gerçekleştirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir