Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklifin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Partisinin “çırak, aday çırak ve meslek stajının emeklilik hesabında sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi”ne ilişkin önergenin gündeme alınması önerisi hakkında bir konuşma yapan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, mesleki ve teknik okullarda staj eğitimi verilen 517 bin öğrenci olduğunu söyledi.

Öğrencilerin sigorta başlangıcının emekli sigortasının da başlangıcı olarak kabul edilmesinin meslek liselerine talebi artıracağını anlatan Kabukcuoğlu, bu okullarda eğitimi özendirici tedbirler alınması gerektiğini ve öğrencilerin özlük haklarının düzeltilmesinin somut özendirici örnek olacağını savundu. Kabukcuoğlu, “Staj yapan öğrencilerin talepleri, mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için, staj başlama tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi ve kişinin borçlandırılmasıdır. Borçlanma sayesinde, SGK da ayrıca bir kaynak sahibi olacaktır.” dedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, normalde, stajyer öğrencinin üretimin kar mekanizmasının bir parçası sayılamayacağını ancak çıraklık ve stajyerliğin meslek liselerinde bir sömürü mekanizması olarak kurgulandığını savundu.

“İşi öğrensinler” diyerek genç ve çocuk iş gücü sömürüsü yapıldığını iddia eden Pekgözegü, “Stajyerlerin sigortalarının, sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilik sürelerine yansımasının yanı sıra, mesleki bilgi, beceri ve meslek değerlerinin kazanılmasında, stajın iyi planlanmasında, stajyere rehberlik yapılmasında, ücretlerin iyileştirilmesinde, staj sürecinin eğitimde sürekliliğinin sağlanmasında, sendika ve odaların stajyerlere katkısının alınmasında da iyileştirmeler yapılmalıdır.” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunlarının araştırılması ve yasal düzenlemelerin ortaya konulması için partisinin geçen hafta bir grup önerisi verdiğini ancak reddedildiğini söyledi.

Özdemir, yasama organı olarak talepleri araştırmak ve gerekli yasal adımları yapmak zorunda olduklarını ifade ederek, stajyer olarak çalışanların sigortalılıklarının emeklilik hesaplarına dahil edilmemesinin bir hak ihlali olduğunu öne sürdü.

Özdemir, staj ve çıraklık sigortası konusunda yasal bir düzenlemenin yapılmasını desteklediklerini belirtti.

AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, temel önceliğin mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek olduğuna işaret ederek, buna yönelik çok önemli adımlar attıklarını anlattı.

Yıldız, 2021’de mesleki ve teknik eğitim konusundaki kanun değişikliğine İYİ Parti’nin destek vermediğini ifade ederek, bu konuda samimi olunsaydı o dönemde de teklife destek vermiş olacaklarını ifade etti.

Genel Kurulda İYİ Parti’nin yanı sıra HDP’nin “uyuşturucu trafiği”, CHP’nin “madde bağımlılığı” konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi.

USUL TARTIŞMASI

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Genel Kurulun gündeminde yer alan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçileceğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin cemevlerine yönelik düzenlemelerinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla usul tartışması açılmasını istedi. Akar, lehte ve aleyhte milletvekillerinin söz almasının ardından söz konusu teklifin TBMM’de izlenmesi gereken bütün süreçler izlendikten sonra Genel Kurul gündemine geldiğini anlattı. Akar, teklifin görüşmelerine geçileceğini kaydetti.

Özgür Özel, daha sonra, teklifin görüşülmesine ilişkin İçtüzük maddesine yönelik usul tartışması açılması talebinde bulundu.

Haydar Akar, açılan usul tartışmasının ardından, teklifin görüşmelerinin Genel Kurulda yapılacağını belirtti.

Akar, daha sonra birleşime ara verdi.

Aranın ardından teklifin görüşmelerine geçildi. (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir